Open Modules Geletterdheid, Nederlands en Leren leren