Spaans

De directie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen. De kostprijs voor de lessenreeks staat vermeld.
Locaties:  ATL = Antonius Triestlaan 10

Algemeen

In ons centrum werken we niet met examens maar hanteren we een systeem van permanente evaluatie.

Heb je vragen of opmerkingen over de opleiding Spaans? Aarzel niet om met de taalverantwoordelijke contact op te nemen! 

  ONLINE INSCHRIJVEN  

September - December

Januari - April

Info