Vacatures Edusprong

In 2021 lanceerde de Vlaamse Overheid het project “Edusprong”: Van Achterstand naar Voorsprong - Plan voor een kwalitatief versterkt volwassenenonderwijs". Speerpunten zijn o.a. het stimuleren van 'Levenslang leren' door een grotere  naamsbekendheid van het volwassenenonderwijs, toeleiding bij het grote publiek, een sterke regionale verankering en een sterkere arbeidsmarktgerichte focus. In het kader van Edusprong heeft CO GENT een aantal vacatures.

Solliciteren:

 

1. Een specialist Taalontwikkelend Lesgeven (TOL) voor het (verder) uitrollen en implementeren van TOL in onze praktische beroepsopleidingen. 

 • leerkrachten bewust maken van de voordelen van TOL
 • leerkrachten de nodige tools aanreiken om TOL in de lessen toe te passen 
 • leerkrachten de nodige tools aanreiken om TOL in de praktijklessen toe te passen
 • scannen van de cursussen op TOL
 • leerkrachten adviseren hoe ze een cursus kunnen aanpassen/schrijven volgens de TOL -principes

Optimalisatie van het hybride geïntegreerde leren NT2/Praktische beroepsopleiding

 • onderzoeken welke beroepsopleidingen moeten worden gekoppeld aan NODO
 • digitaal aanbod NODO (Nederlands op de Opleidingsvloer) uitbouwen
 • onderzoeken of de huidige formule voor NODO (50% geïntegreerd+50% contact) ideaal is of moet worden aangepast naar andere vormen (zoals afstandsleren, open klas, ....).

Praktisch

 • tewerkstellingsbreuk 85%
 • start op 2/9 ism Pedagogische Begeleidingsdienst van Stad Gent
 • schoojaar 2022-2023 en schooljaar 2023-2024

 

2. Een brugfiguur voor het uitbouwen en onderhouden van samenwerkingen met andere onderwijsniveaus (secundair, hoger onderwijs).

Je zet CVO GENT op de kaart als schakel tussen secundair onderwijs en hoger onderwijs.

Connectie zoeken en onderhouden met secundaire scholen 

 • warme overdrachten: wie kan bij ons de schoolloopbaan verderzetten?
 • complementariteit: hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de leerlingen afstuderen?
 • aanvulling: hoe kunnen we de slaagkansen van de studenten verbeteren?
  • aan welke voorwaarden moeten de leerlingen voldoen?
  • voor welke opleidingen/vakken is dit haalbaar?

Connectie zoeken met het hoger onderwijs en samenwerkingen opzetten

 • complementariteit: hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de studenten afstuderen?
 • voorbereiding: als de studenten niet genoeg kennis hebben om de opleiding te starten, kunnen we hen bijwerken (via septemberklassen)?
  • welke modules kunnen we voorafgaand aan hun studies aanbieden?
  • voor welke opleidingen/vakken is dit haalbaar?

zomer- of septemberklassen uitbouwen 

Praktisch:

 • tewerkstellingsbreuk 60%
 • schooljaar 2022-2023 en schooljaar 2023-2024

 

3. Een trajectcoach

Centrumbreed volgt een trajectcoach de leerloopbaan van de cursisten van instroom tot uitstroom. Samen met de andere trajectbegeleiders bekijk je welke drempels het leren belemmeren en hoe CVO GENT daar een antwoord op kan formuleren.

Je onderzoekt:

 • welke drempels het leren bemoeilijken
 • hoe deze drempels kunnen worden vermeden, geremedieerd
 • hoe het centrum de algemene zelfredzaamheid kan versterken en het risico op uitval van de cursist kan verminderen o.a. door GLL modules in te zetten.

Je zorgt voor een haalbare en centrumbrede oplossingen die duurzaam kunnen worden verankerd in de bestaande trajectbegeleiding.

Praktisch:

 • tewerkstellingsbreuk 50%
 • schooljaar 2022-2023 en schooljaar 2023-2024

 

4. Een communicatie-medewerker voor het doelgericht en laagdrempelig aanbieden van onze informatie

Het doelgroep- en perspectiefgericht herformuleren van onze informatie via al onze digitale en analoge communicatiekanalen (van website tot brochures):

 • screenen, inventariseren, (her)structureren van bestaande informatie
 • laagdrempelig hertalen van bestaande informatie
 • aanmaken van nieuwe informatie
 • doelgroep- en perspectiefgericht aanbieden van informatie

Belangrijk:

 • klaar en helder kunnen schrijven
 • informatie kunnen structureren
 • liefst kennis van best practices ‘schrijven voor het web’
 • liefst vertrouwd zijn met een CMS-systeem van een website of op zijn minst vlot met een computer overweg kunnen.

Praktisch

 • je werkt nauw samen met het communicatie/PR-team van CVO GENT
 • tewerkstellingsbreuk 50%
 • schooljaar 2022-2023 en schooljaar 2023-2024