Vertrouwenspersoon

Het centrumbestuur heeft een vertrouwenspersoon aangesteld die bevoegd is voor het ontvangen en opvolgen van klachten over grensoverschrijdend gedrag tussen cursisten en personeelsleden en tussen cursisten onderling binnen het centrum.
De vertrouwenspersoon is bereikbaar via volgend e-mailadres: vertrouwenspersoon@cvogent.be