Vertrouwenspersoon

CVO GENT heeft een vertrouwenspersoon aangesteld die bevoegd is voor het ontvangen en opvolgen van klachten enkel over grensoverschrijdend gedrag tussen cursisten en personeelsleden en tussen cursisten onderling binnen het centrum.

Wilt U een klacht neerleggen over grensoverschrijdend gedrag, Klik dan hier voor het daartoe bestemde formulier.